آخرین مطالب

سختی و گشایش در عرفان

سختی و گشایش در عرفان

اگر گشایش و شادمانی به سالک روی کند، نباید به آن دل ببندد، چرا که بلا هنگامی که سالک از آن فرار کند به تلخی مبدل می‌شود، و سرور هنگامی که سالک به آن مغرور شود، به بلایی علیه سالک تبدیل می‌گردد.

ادامه مطلب »

حقیقت محمدیه

حقیقت محمدیه

شناخت حقیقت محمدیه باعث فهم ولایت انسان کامل است، این حقیقت، امری ازلی و ابدی می‌باشد که ظهور عینی و خارجی آن پیامبران وانسان‌های کامل در هر زمانی می‌باشند.

ادامه مطلب »

لوازم وحدت وجود

لوازم وحدت وجود

تمام مباحث عرفانی، از جهتی فروع و لوازم توحید و وحدت شخصیه وجودند، اما برخی لوازم وحدت وجود و نتایج آن در فهم مبحث و رفع برخی سوء‌برداشت‌ها مؤثر است

ادامه مطلب »

سه طریقی که مرحوم حداد وعده دادند در بیان آیت الله کمیلی

سه طریقی که مرحوم حداد وعده دادند

محمّدحسن‌ بیاتی‌ میگویند؛ سید هاشم حداد به‌ من‌ فرمودند: مرحوم‌ آیه‌ الله‌ انصاری‌ سالکان‌ راه‌ خدا را از یک‌ طریق‌ می‌برد؛ ولیکن‌ من‌ از سه‌ طریق‌ می‌برم‌.

ادامه مطلب »

تمایز حق و خلق

تمایز حق و خلق

بر اساس وحدت شخصیه، حق عین خلق است، اما «تمایز احاطی» که از شدیدترین انواع تمایز و تغایر است بین حق و خلق برقرار است؛ پس بین حق و خلق بی‌نهایت مغایرت وجود دارد.

ادامه مطلب »

وحدت وجود

وحدت وجود

وحدت شخصیه وجود از نگاه عرفا عبارت است از اینکه یک وجود به‌هم‌پیوسته و یک‌پارچه و نامتناهی همه واقعیت را فرا گرفته، و همان وجود خدای متعالی است و هرچه غیر اوست همه تجلیات و شئون اویند.

ادامه مطلب »

دین و عرفان

دین و عرفان

عرفان با دین یک چیز است؛ دین همان عرفان است و دین بدون عرفان بی‌محتواست. البته عرفان هم نمی‌تواند شریعت را کنار بگذارد و عرفانی هم که شریعت را کنار بگذارد، درست مثل مغز بادامی است که پوستش را از آن بگیرند.

ادامه مطلب »

موعظه ای برای عالمان دینی

نقد مکتب تفکیک در آثار امام خمینی

هان ای طالبان علوم و کمالات و معارف! از خواب برخیزید و بدانید که حجت خداوند بر شما تمامتر است و خدای تعالی از شما بیشتر بازخواست فرماید، و میزان اعمال و علوم شما با میزان سایر بندگان خیلی فرق دارد...

ادامه مطلب »

رجوع آیت الله شوشتری از تفکیک به عرفان

رجوع آیت الله شوشتری از تفکیک به عرفان

قسمت‌هائی از مصاحبۀ آیه الله شیخ عبدالقائم شوشتری در باب کیفیت آشنائی با مرحوم حضرت علامه طهرانی است که علاوه بر بیان گوشه‌ ای از فضائل اولیای الهی درس‌های آموزنده‌ای برای سالکان راه خدا دارد

ادامه مطلب »