آخرین مطالب

مقدمات علمی

چهار مرحله شروع سلوک

چهار مرحله شروع سلوک

جناب شیخ الرئیس می­گوید: عارف باید چهار مرحله را در ابتدا و شروع به سیر و سلوک عرفانی طی کند: ۱ – ابتدا باید از آنچه او را از خدای سبحان به خود مشغول می­کند جدا شده و آن­ها را قطع کند . ۲ – سپس در برطرف کردن آثار …

ادامه مطلب »