آخرین مطالب

خانواده

افزایش محبت به همسر با سیر و سلوک

افزایش محبت به همسر با سیر و سلوک

سالک با تقویت جنبه‌های توحیدی و معرفتی نگرش توحیدی به عالم پیدا می‌کند، و با لطافت و صفای باطن ایجاد شده نگرش او به همسر بلکه روابط جنسی نیز متفاوت می‌شود و از گفتگو و معاشرت و معاشقه با همسرش لذت معنوی می‌برد و حالات توحیدی پیدا می‌کند.

ادامه مطلب »